BÄS­TA RE­STAU­RANG­ER­NA

Chic (Sweden) - - Resa -

Pub Mont Fort Che­min de la Tin­te 10, 1936, Schweiz En fast food restaru­na­gen som bju­der på en meny av ham­bur­ga­re, finger food och go­da sal­la­der som ga­ran­te­rat får di­na smaklö­kar att dan­sa. Off­sho­re Cof­fe Bar Rue de Médran 27, 1936, Schweiz Är du su­gen på en ny­gril­lad saf­tig ham­bur­ga­re, ma­giskt go­da mac­kor el­ler mil­ks­ha­kes som or­da­grant smäl­ter i mun­nen är det hit du ska gå. Den här fast food re­stau­rang vid Medrán­lif­ten är det per­fek­ta stop­pet för li­te ny ben­sin att för­bru­ka i bac­ken. Re­stau­ran­te Mar­mot­te Ver­bi­er, 1936, Schweiz Ta bus­sen till Carrefour. Gå se­dan cir­ka 30 mi­nu­ter för att på top­pen nå Mar­mot­te. Här ser­ve­ras byns bäs­ta Raclet­te som re­sul­te­rar i att du sit­ter fle­ra tim­mar och äter. No­mad Sus­hi Bar Pla­ce Cen­tra­le 6, 1936, Schweiz Vill du pric­ka in an­nat än öl och ham­bur­ga­re i kost­cir­keln? Här ser­ve­ras stans ab­so­lut bäs­ta Sus­hi. Men förutom det le­ve­re­rar de även per­fek­ta cock­tails att fuk­ta stru­pen med. La Grange Rou­te de Ver­bi­er Sta­tion 70, 1936, Schweiz En av Ver­bi­ers älds­ta och mest ge­nu­i­na re­stau­rang­er som ser­ve­rar li­ka ge­nu­in mat. Med hjälp av sin öpp­na kol­grill gril­lar de fan­tas­tiskt gott kött men utö­ver det er­bju­der de grym­ma sal­la­der, en helt ga­let bra och väl­fylld vin­lis­ta samt ljuv­lig fon­due.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.