FÖR DIG SOM IN­TE ÅKER SKI­DOR PÅ SE­MESTERN

Chic (Sweden) - - Resa -

W Ver­bi­er Rue de Médran 70, 1936, Schweiz Un­na dig en för­mid­dag på W Ver­bi­ers spaav­del­ning­en. Ett rik­tigt lyx­igt spa som bju­der på allt från ba­stu till upp­värmd pool och skö­na vi­lo­säng­ar. Vand­ring med ski­dor Har du ski­dor med ran­do­nee bind­ning­ar finns det al­la möj­lig­he­ter till att ta sig runt Ver­bi­er ut­an att kö­pa lift­kort. Det en­da du be­hö­ver är ett par stig­hu­dar, en bra kon­di­tion, en even­tu­ell gui­de el­ler nå­gon som kan bergs­pas­set bra och mas­sa vat­ten. Vand­ring ut­an ski­dor Ru­i­net­tes - La Chaux, 5 km Fö­re­drar du att snö­ra på dig käng­or­na istäl­let är sträc­kan från Ru­i­net­tes till La Chaux helt ma­giskt och tar cir­ka en för­mid­dag. Ett hett tips är att pac­ka en mat­säck så du kan nju­ta av ut­sik­ten på top­pen med en kopp varmt kaf­fe och en god mac­ka i han­den. Chez Da­ny Ha­meau de Clam­bin 10, 1936 Ver­bi­er Ta en prom­me­nad upp till re­stau­rang­en Chez Da­ny som är ett rik­tigt smult­ron­stäl­le en bit upp i bac­ken. Här bjuds det på sol­hat­tar och sol­sto­lar, en fan­tas­tisk mat och god dryck. Nå­got du in­te vill mis­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.