TOPPRE­STAU­RANG­ER­NA I BAC­KEN

Chic (Sweden) - - Resa -

Le Da­hu Che­min du Bry 2, 1936 Ver­bi­er, Schweiz Per­fekt lunch­stäl­le för dig som åker ski­dor el­ler för dig som ba­ra vill ta lif­ten upp på top­pen och nju­ta av en god lunch i so­len. Här ser­ve­rar de rik­tigt god mat där allt från piz­zor till den klas­sis­ka Crou­ten och oli­ka sal­la­der står på me­nyn. Mitt tips är att be­stäl­la in de­ras Chev­ré Chaud el­ler pizzan döpt till re­stau­rang­ens namn ”Le Da­hu” som är top­pad med cham­pin­jo­ner, ruco­la, skin­ka, to­mat, tryf­fel och moz­za­rel­la. Är du ba­ra su­gen på ett snabbt stopp? Då är ett hett tips att tes­ta en Crêpe med val­fri fyll­ning från de­ras för i år ny­öpp­na­de Crêpe­rie. Ca­ba­ne du Mont Fort Tor­tin, 1936 Bag­nes, Schweiz Det här stäl­let lig­ger 2 457 me­ter över ha­vet vil­ket re­sul­te­rar i en ma­gisk ut­sikt över bergs­top­par­na. Men förutom det ser­ve­rar de bac­kens go­das­te la­sag­ne gjord på klas­siskt vis i egen form. Det här stäl­let går även bra att so­va över på om du till ex­em­pel har vand­rat upp och vill ta en väl­be­höv­lig pa­us över nat­ten. Le Na­mas­té Les Pla­nards 1, 1936, Schweiz Le Na­mas­té lig­ger strax ne­dan­för topp­sta­tion till Sa­vo­ley­res (på Sa­vo­ley­res-ber­get). Många svens­kar kal­lar re­stau­rang­en för Kat­zen­hüt­te ef­ter dess ”roll” i Lasse Åbergs klas­sis­ka Säll­skaps­re­san II – Snowrol­ler – som spe­la­des in där. Bland an­nat den be­röm­da sce­nen ”Ice bit­te”. Och är det nå­gon­stans du ska äta ost­fon­due i Ver­bi­er så är det här. Men de har ock­så här­li­ga sop­por och fan­tas­tis­ka pa­jer för den som vill tes­ta nå­got an­nat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.