SMULT­RON­STÄL­LE­NA

Chic (Sweden) - - Resa -

Cha­let Carls­berg Bag­nes, Schweiz Ta lif­ten ”Les At­te­las” upp till top­pen och glid se­dan ner för bac­ken At­te­las mot Les Ru­i­net­tes för att i mit­ten hit­ta Cha­let Carls­berg som bju­der på en av Ver­bi­ers skö­nas­te ut­sik­ter. Haf­fa en sol­stol och ro­pa in en kall öl och njut se­dan av en väl­be­höv­lig vi­lostund ef­ter någ­ra bra åk i pis­ten. Åk 4 val­lé­es Ta dig till Vey­son­naz-pis­ten. På väns­ter si­da näs­tan i bot­ten av pis­ten finns en helt ljuv­lig pit­to­resk re­stau­rang med ru­ti­ga du­kar och bäs­ta sol­lä­get. Be­ställ in ”Sa­la­de Ver­te” och ”Ost­fon­du­en” och du kom­mer in­te att bli be­svi­ken. På vägen hem så tar du ett åk i Che­minée-pis­ten (stört­lopps­bac­ken som of­tast är väl­digt välpre­pa­re­rad) som ga­ran­te­rat kom­mer bli ett grymt näst sista åk!

Spaav­del­ning­en på W Ver­bi­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.