KLUBB – FIGHT­BOX

Chic (Sweden) - - Livsstil -

ADRESS: Ka­ta­ri­na­vä­gen 20 i Stock­holm VEM: André Bang­hall, en av grun­da­re bakom Fight­box och trä­na­re i Thai­box­ning. Vil­ka klas­ser är po­pu­lä­rast och var­för?

– Vår cir­kel­trä­ning ef­tersom man in­te be­hö­ver tän­ka själv. In­struk­tö­ren in­stru­e­rar dig till vad som ska gö­ras på var­je sta­tion och sen är det ba­ra att ge 100 % och föl­ja rond­kloc­kans dis­kan­ta to­ner. Pas­set tar 45 mi­nu­ter och pas­sar al­la. Kan du be­rät­ta li­te mer om kon­cep­tet ”Bar­brawl”?

– Det är vårt AW kon­cept. Vil­ket be­ty­der att vi en gång i må­na­den kör fre­dags­trä­ning ef­ter job­bet och ef­ter det bju­der vi del­ta­gar­na på mat och dryck. Sist kör­de vi 90-tals te­ma och gav ut pris för ”bäs­ta ut­kläd­nad”. Det­ta kan även ic­ke­med­lem­mar an­mä­la sig till så al­la är väl­kom­na. Vil­ken klass skul­le du re­kom­men­de­ra till den som vill bör­ja trä­na hos er?

– Cir­kel­trä­ning­en el­ler Fight­fys. Det sistnämnda som vi kal­lar för ”slag och spark­fys för ta­lang­lö­sa” kan al­la gå på och det är en fan­tas­tiskt ro­lig trä­nings­form. Cir­keln är vår mest väl­be­sök­ta klass ef­tersom den till­ta­lar så många. Ett ”köt­tar­pass” som kan jäm­fö­ras med HIIT-trä­ning. Men per­son­li­gen är Thai­box­ning min kär­lek.

Vat­ten­flas­ka, Ca­sall, 0.5 li­ter, 69 kr. Hoodie, Stella McCart­ney x Adi­das, 1 200 kr.

Stella McCart­ney x Adi­das, 400 kr.

Trä­nings­väs­ka, Stella McCart­ney x Adi­das, 900 kr.

Ben­vär­ma­re,

Box­nings­hands­kar, Londs­da­le, 390 kr. Hand wraps, Ever­last, 150 kr.

Trä­nings­skor, Ni­ke ”Ni­ke Lu­nargli­de”, 1 400 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.