EN AS­KUNG­E­SA­GA

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Det har in­te gått mer än sex år se­dan grun­da­ren bakom mär­ket Rails Clot­hing, Jeff Abrams, gick och knac­ka­de dörr i Los Ang­e­les mest flot­ta bu­ti­ker. Med kep­sen i ena han­den lyc­ka­des han över­ty­ga en vä­nin­na att ta in hans va­ru­mär­ke på prov till för­sälj­ning och res­ten är histo­ria. Rails sor­ti­ment be­står främst av skjor­tor i fan­tas­tis­ka kva­li­te­ter och har åter­kom­man­de stam­miskun­der som Beyon­cé, Ca­ro­li­ne de Mai­g­ret, January Jo­nes och Ales­sand­ra Am­bro­sio. I dag om­sät­ter de mil­jo­ner och in­vol­ve­rar cir­ka 350 an­ställ­da. I vår lan­se­ras mär­ket änt­li­gen i Sve­ri­ge. www.railsclot­hing.com

kr. 0 40 1 ”, na ra Mi , ” rta jo Sk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.