TVÄT­TÄK­TA HJÄLP­RE­DOR

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Dy­ra kash­mir- och sil­kes­plagg bru­kar of­ta re­sul­te­ra i li­ka dy­ra kem­tvätts­räk­ning­ar. Men in­te läng­re. Washo­lo­gi är en svensk­till­ver­kad avan­ce­rad pro­dukt­se­rie med tvätt-, mjuk­me­del och lin­ne­vat­ten som möj­lig­gör det för oss att tvät­ta des­sa dyr­gri­par i tvätt­ma­ski­nen hem­ma. Pro­duk­ter­na är dess­utom ett mil­jö­vän­ligt al­ter­na­tiv vil­ka är bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra som vi såklart ser som ett väl­mo­ti­ve­rat plus.

Fin­tvätt, 750 ml, Washo­lo­gi, 149 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.