VÅR­FEST

Chic (Sweden) - - Mode - AV Ca­ro­li­ne Sand­ström

Långran­di­ga möns­ter, sve­pan­de ro­man­tisk chif­fong, alar­me­ran­de rött blan­dat med ro­sa, blom­prints likt vild­vux­na äng­ar och de­talj­ri­ka hand­ar­be­ten i glitt­ran­de ma­te­ri­al­val. Sä­song­ens mo­de är allt an­nat än trå­kigt och mer mångsidigt än nå­gon­sin. CHICs Mo­de­chef Ca­ro­li­ne Sand­ström gui­dar dig ge­nom 15 si­dor – väl­fyll­da av mäng­der med in­spi­ra­tion och nyc­keltren­der.

FOTO An­to­ni Ruiz Aragó

HAS ROC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.