MAS­TER YOUR EYEBROWS

Chic (Sweden) - - Mode -

LÄR DIG FOR­MA & DE­FI­NI­E­RA DI­NA BRYN

Er­bju­dan­det gäl­ler till 2016-03-31. Lo­ka­la av­vi­kel­ser kan fö­re­kom­ma. Vi er­bju­der dig en 15 min kost­nads­fri lek­tion i Eyebrow Sha­ping. Ta del av ma­ke­u­par­tis­ter­nas ex­per­tis, låt de vi­sa dig hur du bäst for­mar di­na bryn ef­ter din an­sikts­form och vil­ka pro­duk­ter som pas­sar just dig. Du väl­jer själv vil­ken Ma­ke Up Sto­re bu­tik du vill be­sö­ka. Upp­ge kod: 16C

Book your ma­ke­up

ex­pe­ri­ence

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.