TRI BROW PRE­MI­UM TRI BROW

Chic (Sweden) - - Mode -

Ögon­bryns­skug­ga de­sig­nad med tre fär­ger som pas­sar till både lju­sa och mör­ka bryn för ett na­tur­ligt re­sul­tat. Kom­bi­ne­ra de oli­ka fär­ger­na för att hit­ta din uni­ka ny­ans. Finns i två ny­an­ser. Ögon­brynstrio med två ny­an­ser av pu­der och ett pig­men­te­rat vax. For­mar och fix­e­rar för fyl­li­ga bryn som hål­ler he­la da­gen. Finns i fy­ra ny­an­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.