BROW BRUSH

Chic (Sweden) - - Mode -

Med rätt verk­tyg ap­pli­ce­rar du en­kelt din ögon­bryns­pro­dukt. Välj en sned­sku­ren el­ler rak pen­sel för en följ­sam ap­pli­ce­ring. Al­la Ma­ke Up Sto­re pens­lar är gjor­da i syn­tet­hår av högs­ta kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.