EYEBROW PEN­CIL

Chic (Sweden) - - Mode -

Ögon­bryns­pen­na som for­mar och fyl­ler i di­na bryn. An­vänds med för­del på tun­na bryn för att ska­pa de­fi­ni­tion. Finns i tre ny­an­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.