TRYGG­HET I FICK­FOR­MAT

Chic (Sweden) - - Skönhet -

”Po­li­sen i Gö­te­borg sö­ker just nu en man miss­tänkt för våld­täkts­för­sök i lör­dags mor­se. Man­nen har ett nå­got an­norlun­da sig­na­le­ment: han har röd färg i an­sik­tet. Det­ta ef­ter att kvin­nan han över­föll lyc­ka­des spraya ho­nom med en över­falls­spray.”

Käl­la: Af­ton­bla­det 28 jan 2015

“Hej, vill ba­ra tac­ka för att för­svars­spray­en kan ha räd­dat mitt liv i fre­dags natt. Kom­mer be­stäl­la hem en ny di­rekt!”

– Ma­ria

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.