Ny hud­vårds­se­rie från Em­ma S.

Chic (Sweden) - - Skönhet -

”Torr och käns­lig hy be­hö­ver li­te ex­tra kär­lek”

Em­ma

Em­ma S. sen­si­ti­ve är en par­fym­fri hud­vårds­se­rie med pro­duk­ter spe­ci­ellt fram­tag­na för att pas­sa per­so­ner med torr och käns­lig hy. Se­ri­en in­ne­hål­ler en unik sam­man­sätt­ning av na­tur­li­ga ol­jor som hjäl­per hyn att åter­få ba­lans. Al­la ol­jor och övri­ga in­gre­di­en­ser är no­ga ut­val­da ut­i­från si­na uni­ka egen­ska­per att lug­na, sval­ka, mjuk­gö­ra och återfukta torr och käns­lig hud. Pro­duk­ter­na in­ne­hål­ler na­tur­li­ga ol­jor från bland an­nat Ängs­kras­se, Bomulls­frön, Raps och Ko­kos.

Se­ri­en är der­ma­to­lo­giskt testad på per­so­ner med torr och käns­lig hy.

em­mas.com /em­mas.skin­ca­re /em­mas.skin­ca­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.