In­stant Glow

Chic (Sweden) - - Skönhet -

VAD Lys­ter och fukt­gi­van­de an­sikts­be­hand­ling med pro­duk­ter från Bi­o­lo­gi­que Re­cher­che.

TID 30 mi­nu­ter.

PAS­SAR Al­la hud­ty­per och du som in­te har nå­got emot att läg­ga myc­ket peng­ar på skön­het.

VAR Grand Hô­tel Nordic Spa, Stock­holm.

PRIS 1 250 kr.

BE­TYG 4 av 5.

KOM­MEN­TAR In­stant Glow är en dyr lyx­be­hand­lig som snabbt får din hy att strå­la likt en su­per­mo­dells. Den är per­fekt att gö­ra in­för bröl­lop el­ler flot­ta fest­lig­he­ter. Det svi­der dock i plån­bo­ken när det kom­mer till pri­set men bonu­sen är att du för sam­ma sum­ma får till­trä­de till Grand Hô­tels här­li­ga Spa­och gy­mav­del­ning vil­ket ge­nast gör hel­hets­upp­le­vel­sen mer pris­värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.