4 5 6

Chic (Sweden) - - Mode -

Sneg­la på her­rav­del­ning­en ef­ter de snyg­gas­te plag­gen. Pass­for­men är mer lös och le­dig och det är här du hit­tar de snyg­gas­te stic­ka­de trö­jor­na och skjor­tor­na. För höga klac­kar på fa­vo­ritskor­na? Du vet väl att din sko­ma­ka­re kan ka­pa klac­ken upp till en cen­ti­me­ter?

Om plån­bo­ken in­te tillå­ter dig att gå crazy i de­sig­ner­bu­ti­ken så kanske det är i ac­ces­soar­hyl­lan du ska ro­ta. Rätt ac­ces­so­ar får he­la din look att se myc­ket mer ex­klu­siv ut. Skjor­ta, Filip­pa K,

1 000 kr

G U C I

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.