15 16 17

Chic (Sweden) - - Mode -

75% av al­la kvin­nor har fel stor­lek på bh:n. Vårt tips är att vå­ga frå­ga om hjälp när du pro­var. Rätt passform gör stör­re skill­nad på si­lu­et­ten än vad du tror. Su­gen på mönst­rat? Håll dig till fär­ger som går ton i ton. Och möns­ter med en mörk bak­grund som ger il­lu­sio­nen av en slan­ka­re sil­hu­ett.

Välj all­tid en stor­lek mind­re i jean­sen än de som pas­sar dig i prov­rum­met. De tö­jer sig of­tast ef­ter någ­ra gång­ers an­vänd­ning och ett par då­ligt sit­tan­de jeans vill väl ing­en bä­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.