18 19

Chic (Sweden) - - Mode -

Kol­la ige­nom gar­de­ro­ben och rann­sa­ka dig själv. Det du in­te har an­vänt det se­nas­te året kom­mer väl knap­past kom­ma till an­vänd­ning igen? Sälj, byt, do­ne­ra och se sen till att upp­da­te­ra. Uni­ka sty­ling­kom­bi­na­tio­ner får du med nå­got en­sta­ka se­cond hand- el­ler vin­ta­ge­plagg. På så vis kan du mixa oli­ka tidse­po­ker och nytt med gam­malt för spän­nan­de stil­mö­ten. Så gör proff­sen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.