22 23

Chic (Sweden) - - Mode -

Än­da se­dan Coco Cha­nel in­för­de den 1926 har den lil­la svar­ta hål­lit sig mo­dern. En per­fekt bas i kläd­väg som du en­kelt kan klä upp el­ler ner med hjälp av oli­ka ac­ces­so­a­rer. Lyc­ka­des al­la plagg bli skrynk­li­ga på re­san? Häng upp dem i duschen och låt ång­an gö­ra job­bet. Vi lo­var – det fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.