28 29

Chic (Sweden) - - Mode -

På job­bet, pro­me­na­den, dej­ten, fes­ten... ja, an­kel­boot­sen är egent­li­gen bäst till al­la tänk­ba­ra till­fäl­len. Så sat­sa på att ha minst ett par hem­ma!

Köp ald­rig ett re­aplagg så­vi­da du in­te älskar det. Det spe­lar ing­en roll hur bra pri­set är om klä­der­na ald­rig blir an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.