32

Chic (Sweden) - - Mode -

Den bäs­ta ac­ces­so­a­ren att mar­ke­ra mid­jan med är skär­pet. An­vänd det över klän­ning­en, i mid­jan på jean­sen el­ler var­för in­te över din yt­ter­rock el­ler ka­vaj? Det hjäl­per dig in­te ba­ra att ska­pa en snygg timglas­for­mad si­lu­ett ut­an det för­änd­rar även din look till nå­got helt nytt på mind­re än 10 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.