31

Chic (Sweden) - - Mode -

Väl­jer du all­tid sam­ma ty­per av plagg? Tes­ta nya fär­ger och for­mer, och så­dant som lig­ger ut­an­för din stil­ra­dar. Även om du in­te kom­mer läng­re än till prov­rum­met så har du öpp­nat upp di­na sin­nen för ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.