35

Chic (Sweden) - - Mode -

Und­rat var­för mo­del­ler all­tid bär upp de over­si­za­de mo­det snyg­ga­re än oss ”van­li­ga” män­ni­skor? Det häng­er på stor­le­ken! Prö­va att gå upp en stor­lek stör­re än vad du är, då fal­ler plag­gen bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.