33

Chic (Sweden) - - Mode -

Välj byx­längd med om­sorg och ska­pa vi­su­ellt läng­re spi­ror ge­nom att väl­ja rätt. En an­kel­kort mo­dell för­läng­er be­nen me­dan ett par för långa byx­or som kor­var sig ned­till för­kor­tar dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.