KOBOLTBLÅ KATTÖGON

Chic (Sweden) - - Skönhet -

En hårt må­lad blå ey­e­li­ner är ett smink­sta­te­ment som ska­par ett in­ten­sivt fo­kus på di­na ögon. Un­der Hu­go Boss vis­ning bar mo­del­ler­na en koboltblå ey­e­li­ner som ma­ke­u­par­tis­ten Pat McG­rath ha­de må­lat i sam­ma form som det klas­sis­ka kattö­gat. Ska­pa loo­ken lätt ge­nom att grun­da med en ögon­skugg­spri­mer först och fix­e­ra se­dan allt med ett trans­pa­rent pu­der som för­hind­rar fär­gen från att blö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.