MO­DERN DISCODIVA

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Un­der Di­a­ne von Fürsten­bergs vis­ning var mo­del­ler­nas ögon­lock må­la­de likt vack­ra fjä­rilsving­ar skif­tan­des i me­tal­licskim­ran­de ny­an­ser av blått och grönt. Ma­ke­u­par­tis­ten Pat McG­rath ska­pa­de loo­ken ge­nom att grun­da med en glän­san­de sma­ragd­grön ögon­skug­ga runt he­la ögat för att se­dan av­slu­ta med en skim­ran­de azur­blå va­ri­ant längs den öv­re frans­ra­den. Kne­pet för att få den här ret­ro­loo­ken att kän­nas mo­dern är att hål­la hu­den ne­u­tral med hjälp av en lys­ter­gi­van­de founda­tion med trans­pa­rent täck­ning.

Ögon­pen­na, MAC, “Flu­id­li­ne Eye Pen­cil

Metro­po­lis”, 175 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.