VÅGIGT SJÄLV­FALL

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Du som har ett na­tur­ligt vågigt hår med självsvall kan dra nyt­ta av att grun­da med ett vo­lym­byg­gan­de scham­po och bal­sam som ger ditt barr än­nu mer bo­dy. Mas­se­ra där­ef­ter in en vo­lym­mous­se i ditt hand­dukstor­ka­de och fort­fa­ran­de fuk­ti­ga hår. Vänd hu­vu­det upp och ner och blås torrt med hår­tor­ken sam­ti­digt som du kra­mar hå­ret med fing­rar­na för att för­stär­ka hå­rets na­tur­li­ga vå­gig­het. Fix­e­ra se­dan sval­let ge­nom att spre­ja hå­ret med li­te salt­vat­tensprej

som ger stad­ga och fram­hä­ver den vå­gi­ga tex­tu­ren för en bo­he­miskt sur­fig vo­lym-look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.