KORT HÅR

Chic (Sweden) - - Skönhet -

En kor­ta­re fri­syr med lek­full vo­lym, lugg och lät­ta­re loc­kar är väl­digt trend­rätt i vår! Ett smi­digt sätt att ge liv och rö­rel­se till din page­fri­syr är att grun­da med ett vo­lym­gi­van­de scham­po och bal­sam. Spre­ja se­dan ditt hand­dukstor­ka­de hår med en tex­tursprej som job­bar för att ge ett glatt och platt hår mer fyl­lig­het och stad­ga. Blås hå­ret där­ef­ter li­te lätt med hår­tor­ken och job­ba se­dan ige­nom hå­ret med en lock­tång på svag vär­me. Håll tång­en i lod­rät rikt­ning och tänk på att va­ra lätt på han­den och att in­te tånga top­par­na för en mer “ofix­ad” käns­la à la Alexa Chung. Har du lugg kan du även loc­ka till den li­te lätt. Av­slu­ta med att kam­ma ige­nom hå­ret med fing­rar­na och fix­e­ra fri­sy­ren med li­te hårsprej. Lock­tång, Ghd, “Cre­a­ti­ve Curl Wand”, 1 199 kr. Tex­tursprej, Ave­da, “Thic­ke­ning To­nic”, 360 kr. Hårssprej, Bum­b­le and bum­b­le, “Thic­ke­ning Dry Spun Fi­nish”, 365 kr.

VER­SUS VER­SA­CE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.