LOC­KIGT HÅR OCH AFRO-HÅR

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Grattis, det ge­ne­tis­ka lot­te­ri­et har gett dig ett re­jält för­språng! Sat­sa på att de­fi­ni­e­ra di­na loc­kar ge­nom att ap­pli­ce­ra en lockcrè­me när hå­ret fort­fa­ran­de är fuk­tigt. Krä­men mot­ver­kar friss och gör så att di­na loc­kar hål­ler ihop bätt­re och får mer stuns. Låt se­dan hå­ret själv­tor­ka för en na­tur­ligt loc­kig look, el­ler blås det torrt med en dif­fu­ser för att job­ba upp vo­ly­men till max. Me­to­den är myc­ket en­kel: lägg hå­ret på det tratt­for­ma­de mun­styc­ket och blås det torrt un­der­i­från. Och om du vill ge loc­kar­na ett lyft un­der da­gen kan du gö­ra touch-ups med en locksprej som de­fi­ni­e­rar och mot­ver­kar friss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.