FINT EL­LER TUNT HÅR

Chic (Sweden) - - Skönhet -

A och O för fi­na­re och tun­na­re hår­kva­li­te­ter är att an­vän­da lät­ta­re sty­ling­pro­duk­ter som in­te tyng­er ner hå­ret och att vär­me­sty­la på sva­ga­re vär­me. Bör­ja med att spre­ja ditt fuk­ti­ga hår med en vo­lymsprej med vär­me­skydd. Om du har tid och tå­la­mod så kan du läg­ga upp hå­ret på vär­me­spo­lar. Ett snab­ba­re och smi­di­ga­re sätt att vär­me­sty­la fram vo­lym är att in­ve­ste­ra i en vär­me­bors­te som du an­vän­der på sam­ma sätt som när du fö­nar hå­ret med en rund­bors­te. De­la upp hå­ret i pas­sé­er som du se­dan rul­lar upp, en ef­ter en på vär­me­bors­ten i mot­satt rikt­ning som hå­ret väx­er. Av­slu­ta med att spre­ja li­te vo­lym­pu­der i hår­bot­ten för ett vo­lymsvall à la Ver­sa­ce! Vo­lymsprej, No­ir Stock­holm, “Grand Am­bi­tion Vo­lu­me Spray”, 289 kr. Vo­lym­pu­der, L’Oréal Pro­fes­sion­nel, “Wild Sty­lers 60’s Babe Sa­vage Pa­nache”, 195 kr. Vär­me­bors­te, Ba­by­liss, “In­tui­tion Air­sty­ler”, 995 kr.

CHLOÉ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.