SKUM­MAN­DE OL­JA

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Här snac­kar vi en an­sikts­ren­gö­ring med fu­tu­ris­tis­ka för­tec­ken! ”Bi­o­sour­ce To­tal Re­ne­wal Oil” från Bi­ot­herm lan­dar på hu­den som en skon­sam ren­gö­rings­ol­ja och smäl­ter se­dan till en skum­man­de an­sikts­tvätt. Ef­fek­ten blir en kom­bi­ne­rad ma­ke­up-bort­tag­ning och an­sikts­ren­gö­ring som till och med tar bort vattenfast ma­sca­ra. Hu­den blir len, ren och åter­fuk­tad ut­an att pro­duk­ten läm­nar ef­ter sig en fet hin­na. Med and­ra ord en top­pen­tvätt att ta till se­na kväl­lar med myc­ket ma­ke­up och när du har mi­ni­mal lust för ri­go­rö­sa ren­gö­rings­ri­tu­a­ler! An­sikt­ren­gö­ring, Bi­ot­herm “Bi­o­sour­ce To­tal Re­new Oil”, 285 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.