KNAP­RA KO­KOS­OL­JA

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Ko­kos­ol­ja är ett hett skön­hetsknep, som åter­fuk­tar hu­den och fö­re­byg­ger ryn­kor och för­ti­digt åld­ran­de. Men den multi­funk­tio­nel­la ol­jan gör även su­sen för hå­ret, mat­smält­ning­en och im­mun­för­sva­ret. Nu kan du knap­ra eko­lo­gisk ko­kos­ol­ja i form av kaps­lar från Vita­vi­va, vil­ket gör det så myc­ket enkla­re att se till att du verk­li­gen får i dig den super­nyt­ti­ga ol­jan var­je dag! Kaps­lar med ko­kos­ol­ja, Vita­vi­va, “Or­ga­nic Coconut oil”, 300 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.