FÖR DIG SOM FYLLT 30

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Bi­ot­herms se­nas­te in­no­va­tion rik­tar sig till dig som har fyllt tret­tio. Då bör­jar näm­li­gen hu­dens na­tur­li­ga ni­vå av hy­a­lu­ronsy­ra att sjun­ka och dess för­må­ga att be­hål­la fukt bör­jar sak­ta men sä­kert för­säm­ras. Nå­got som of­ta ut­tryc­ker sig i form av ti­di­ga torr­hets­ryn­kor. Men nu har allt­så Bi­ot­herm hit­tat ett ma­rinextrakt från Frans­ka Po­ly­ne­si­en som har den ma­gis­ka för­må­gan att få hu­dens re­ser­ver av hy­a­lu­ronsy­ra att öka! Blå Hy­a­lu­ron he­ter na­tur­ge­ni­et som spe­lar hu­vud­rol­len i den här lät­tab­sor­be­ran­de och in­ten­sivt åter­fuk­tan­de dag­krä­men som även job­bar för en jäm­na­re hud­ton. Fuk­tig­hets­gi­van­de an­sikts­kräm, Bi­ot­herm, “Aqua­sour­ce Ever­plump”, 50 ml, 399 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.