ÖGO­N­ÖPP­NA­RE

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Den här chi­ca ögong­e­lén är en fukt­bomb vars dagg­vå­ta och be­hag­li­ga tex­tur bo­tar puf­fig­het och mör­ka ring­ar un­der ögo­nen. I ett sval­kan­de svep till­förs en strå­lan­de lys­ter som gör att du ge­nast ser pig­ga­re ut. De ak­ti­va in­gre­di­en­ser­na har häm­tats från ka­me­li­ablom­man, känd för si­na fukt­be­va­ran­de egen­ska­per, och från blå ing­e­fä­ra, som är en kraft­full an­tiox­i­dant vil­ken ger ett ef­fek­tivt skydd mot fria ra­di­ka­ler. Ögong­él, Cha­nel, “Hyd­ra Beau­ty Micro Gel Yeux”, 665 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.