SIL­KES­LENT SUPERSERUM

Chic (Sweden) - - Skönhet -

An­tiox­i­dan­ter är hu­dens bäs­ti­sar som skyd­dar mot skad­li­ga fria ra­di­ka­ler som finns i luf­ten om­kring oss. Det här fuk­tig­hets­gi­van­de och sil­kes­le­na se­ru­met från eko­vän­li­ga Björk & Ber­ri­es är lad­dat med sta­bi­li­se­rat C-vi­ta­min (som är en kraft­full an­tiox­i­dant) som i sin tur boos­tar kol­la­gen och elas­ti­ci­tets­syn­te­sen. Nå­got som både för­bätt­rar din hud­ton och dess tex­tur. Se­ru­met in­ne­hål­ler även bokextrakt som ökar sy­re­upp­tag­ning­en vil­ket re­sul­te­rar i en jäm­na­re hy med en helt ny lys­ter. Se­rum, Björk & Ber­ri­es, “Skin Awa­ke­ning C-Se­rum”, 450 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.