ASKUNGEKRÄM

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Hur of­ta har vi in­te öns­kat oss en kräm som slä­tar ut ska­van­ker och ger su­per­mo­dell-lys­ter på fem skö­na se­kun­der? Nu be­hö­ver vi ba­ra be­ge oss till närms­ta Cha­nel­disk och fis­ka upp plån­bo­ken för att för­verk­li­ga vår hud­vårds­fan­ta­si. För ”Hyd­ra Beau­ty Flash” är pre­cis som trol­le­ri i en be­hän­dig li­ten tub som du kan ta med dig öve­rallt och ap­pli­ce­ra närsom­helst för en ome­del­bar beau­ty­boost. Kor­ri­ge­ran­de an­sikts­kräm, Cha­nel, “Hyd­ra Beau­ty Flash In­stant Hyd­ra­ting Per­fecting Balm”, 625 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.