PUDRIG PA­STELL

Chic (Sweden) - - Skönhet -

“Ba­nish the black, burn the blue, and bu­ry the bei­ge! From now on girls… Think Pink!” Med des­sa bud­ord bör­jar fil­men ”Fun­ny Fa­ce” som är en av film­histo­ri­ens förs­ta mo­de­fil­mer, med Aud­rey Hep­burn i hu­vud­rol­len. Vi an­tar att smink­snil­let Peter Philips, som är kre­a­tiv- och vi­su­ell chef för all Di­ors ma­ke­up, ha­de den fil­men i bak­hu­vu­det när han ska­pa­de den be­då­ran­de ro­sa beau­ty­loo­ken in­för mo­de­hu­sets vår­vis­ning. Själv sä­ger han att han val­de just ro­sa för att gö­ra det lätt för sig, ef­tersom fär­gen smick­rar al­la hud­to­ner. Vi hål­ler helt med och kan in­te få nog av flick­rum­mets fa­vo­rit­färg!

Lan­cô­me “Jui­cy Sha­ker”, 225 kr.

Salt­vat­tensprej, No­ir Stock­holm, “Be­ach Mu­se Sea

Mi­ne­rals Spray”, 279 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.