KLASSIKERNA

Chic (Sweden) - - Mode -

Det bäs­ta med klassikerna är att de just är klas­si­ker. De pas­sar till de mesta, fal­ler in­te ur ti­den och fun­ge­rar jämt. De hål­ler även en ne­u­tral stil som gör att man in­te trött­nar li­ka lätt samt att man kan ploc­ka fram dem närsom­helst ef­ter era år på hyl­lan.

Sol­glas­ö­gon, H&M, 79 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.