DEKOLLETAGE DELUXE

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Du glöm­mer väl in­te de­kol­le­ta­get? Dju­pa ur­ring­ning­ar, ba­ra ax­lar och tren­di­ga sli­pon­klän­ning­ar krä­ver ex­tra om­sorg kring bröst­par­ti­et. Slar­va in­te med skrub­ban­det och var no­ga med att åter­fuk­ta ef­ter duschen. Sat­sa på en lo­tion med lys­ter och smörj in he­la krop­pen. Ett proffsknep, som an­vänds itigt back­stage på Victo­ria Se­certs vis­ning­ar, är att stry­ka li­te high­ligh­tan­de kräm längs nyc­kel­be­nen och smal­be­nen. Det ska­par en ljus­re ek­te­ran­de ef­fekt som slim­mar till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.