ROMANTISKT RUFS

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Skip­pa den per­fek­ta svin­ryg­gen och sat­sa istäl­let på en slar­vig upp­sätt­ning med to­vig tex­tur om du vill kam­ma hem trend­po­äng på för­som­mar­fes­ten. Håll hår­lin­jen lös och le­dig och tve­ka in­te att ta hjälp av nål och tråd! Det var näm­li­gen så som stjärn­sty­lis­ten Gui­do Palau gick till­vä­ga när han for­ma­de fram de fan­tas­tis­ka fri­sy­rer­na, back­stage hos Alex­an­der McQu­een och Al­ber­ta Fer­ret­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.