DEN LIL­LA FLÄTAN

Chic (Sweden) - - Skönhet -

En n äta längs lug­gen ger en ro­man­tisk in­ram­ning till ditt an­sik­te och sär­skilt om den ac­kom­pan­je­ras av slar­vi­ga sling­or som ploc­kats fram från ditt ba­by­hår. Men den lil­la ätan är minst li­ka läc­ker spon­tant spridd i sval­let. För­be­red hå­ret med pro­duk­ter som ska­par stad­ga in­nan du går loss med ätan­det och tänk hell­re hip­pie än strikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.