BLINGA BARRET

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Bli fest n på fem se­kun­der med ett maf gt spän­ne, en rar ro­sett el­ler ett di­a­mant­prytt di­a­dem. Här hand­lar allt om hur och var du pla­ce­rar din hå­rac­ces­so­ar. Den får gär­na sit­ta li­te “off” för ett slar­vigt so sti­ke­rat stuk som ga­ran­te­rat gör dig coo­last på ka­la­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.