KYSSÄKTA KLAS­SI­KER

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Att ex­pe­ri­men­te­ra med avan­ce­ra­de smink­ning­ar är in­te all­tid det smi­di­gas­te när du snabbt be­hö­ver svi­da om mel­lan job­bet och som­mar­d­rin­ken. Då är det skö­na­re att sat­sa på en kyssäkta klas­si­ker som rö­da läp­par mat­chat med ma­sca­ra och tunn svart ey­e­li­ner. Den rö­da läpp­stifts­loo­ken var väl­re­pre­sen­te­rad på vår­vis­ning­ar­na där fo­kus låg på nishen. Som va­ri­e­ra­des från ett tunt la­ger till matt och hög­blankt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.