ÄPP­LET

Chic (Sweden) - - Mode -

Kropps­for­men kän­ne­teck­nas av en fyl­lig byst och bre­da höf­ter. Äpp­let har svårt att hit­ta bad­klä­der som sit­ter bra och som in­te får den re­dan run­da kropps­for­men att se än­nu stör­re ut - där­för är mar­ke­ring av mid­ja A och O. Äpp­let bär med för­del bad­dräk­ter, bre­da un­der­de­lar samt ku­pa­de över­de­lar. En V-ring­ning på över­de­len ska­par långa sma­la for­mer och ban­deau­b­har ska helst und­vi­kas om man vill upp­nå en ba­lan­se­rad kropps­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.