TIMGLASET

Chic (Sweden) - - Mode -

Även om de esta bad­klä­der pas­sar på den­na kropps­typ är det lätt att det blir fel. Tim­gla­sets bre­da höf­ter och den fyl­li­ga bys­ten bru­kar of­tast se bäst ut i en bi­ki­ni. Sat­sa här på en som mat­char i färg el­ler möns­ter för att få en ba­lan­se­rad käns­la. Bre­da­re ax­el­band på över­de­len är att re­kom­men­de­ra för den sto­ra bys­ten samt högt skur­na un­der­de­lar för rum­pan och höf­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.