PÄRONET

Chic (Sweden) - - Mode -

Päro­nets bre­da höf­ter och lil­la byst bru­kar of­tast ac­kom­pan­je­ras av en smal mid­ja. För att upp­nå den max­i­malt snyggaste kropps­for­men ska päronet helst sat­sa på en vad­de­rad över­del för att ska­pa en fyl­li­ga­re byst samt en högt sku­ren un­der­del i gre­nen för en il­lu­sion av läng­re ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.