PLANKAN

Chic (Sweden) - - Mode -

Plankan har en smal och rak kropps­form med små höf­ter och li­ten byst. Vill du fram­hä­va for­mer på den­na kropps­typ är det bra att tän­ka på att väl­ja över­de­lar som ger en il­lu­sion av fyl­li­ga­re byst samt un­der­de­lar som är smalt skur­na el­ler har knyt i si­dan. Bre­da un­der­de­lar väljs helst bort. Ett vin­nan­de kon­cept är även bad­dräk­ten med cut-outs i si­dan som ska­par en il­lu­sion av kur­vor.

Bi­ki­ni­ö­ver­del, Man­go, 279 kr. Bi­ki­ni­un­der­del, Man­go, 179 kr. Bad­dräkt, Ri­ver Is­land, 499 Kr.

Bi­ki­ni­ö­ver­del,

Bad­dräkt, Pa­nos Em­po­rio, 975 kr. Bi­ki­ni, Ward Whil­las, 4 890 Kr.

Cal­vin Kle­in, 499 kr. Bi­ki­ni­un­der­del, Cal­vin Kle­in, 399 kr.

Bi­ki­ni, Agent Pro­voca­teur/ Net-a-Por­ter, 1 400 kr.

Bi­ki­ni­ö­ver­del, & Ot­her Sto­ri­es, 290 kr.

Bi­ki­ni­un­der­del, Sam­søe Sam­søe, 399 kr.

Bad­dräkt, Ma­ri­es Dek­kers, 2 200 kr.

Bi­ki­ni­ö­ver­del, Sam­søe Sam­søe, 399 kr.

Bi­ki­ni­un­der­del, & Ot­her Sto­ri­es, 250 kr.

Bi­ki­ni­un­der­del, H&M, 99 kr.

Bi­ki­ni, Top­shop, 350 kr/set.

Bi­ki­ni, Phax, 918 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.