LEK MED LJU­SET

Chic (Sweden) - - Skönhet -

Strobing – som ma­ke­up-me­to­den kal­las – är en slags om­vänd kon­tu­re­ring där pärl­skim­mer på stra­te­gis­ka stäl­len kon­tras­te­rar mot matt hud. Vil­ket med lju­sets hjälp ska­par en strå­lan­de for­mef­fekt som får di­na nas­te drag att pop­pa. Tan­ken är att det ska se ut som om du just gjort en svin­dyr an­sikts­be­hand­ling!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.