Ra­mi Han­na

FOTOGRAF, 23 ÅR

Chic (Sweden) - - Contributors -

Du får hänga med val­fri per­son en hel dag, vem väl­jer du? ”Beyon­cé al­la da­gar i vec­kan. Vi bör­jar med en brunch som jag la­gar, sen en skön pho­tos­hoot och av­slu­tar med ka­ra­o­ke där jag mås­te ta­git någ­ra drin­kar in­nan för att tro att jag kan sjunga li­ka bra som hen­ne.” Nå­gon de­sig­ner som är värd att lyf­ta li­te ex­tra? ”Som al­la and­ra mo­de­män­ni­skor i värl­den så äls­kar jag allt Ve­te­ments gör just nu! Jag gil­lar de­sig­ners som vå­gar va­ra lek­ful­la!” Ul­ti­ma­ta fe­stout­fi­ten? ”Slit­na jeans, en over­si­zed hoodie, en snygg jac­ka som gär­na har nå­got print på ryg­gen och boots.” Vil­ken färg bär du helst just nu? ”Vitt el­ler mi­li­tärgrönt!” Bäs­ta fre­dags­mid­da­gen? ”Ma­täls­ka­re som jag är kör vi själv­klart på tre­rät­ters. Vi bör­jar med bur­ra­ta med färs­ka to­ma­ter, oliv­ol­ja, pesto och bal­sa­mi­co. Till hu­vud­rätt blir det nå­gon form av krä­mig pas­ta och sen av­slu­tar vi med en ci­t­ro­noch pas­sions­frukt­chee­seca­ke! Plus vin till allt. Ming­eld­rink el­ler spel­kväll? ”Vi bör­jar med en spel­kväll, skip­par ming­let och går di­rekt på drin­kar­na på en skön hip­hop-klubb!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.