ROCK IT

Chic (Sweden) - - Modenyheter -

Za­dig & Vol­tai­re pre­sen­te­rar de­sign­sam­ar­be­tet Cir­kus & Pi­ra­te till­sam­mans med New York-ba­se­ra­de ta­tu­e­ra­ren Vir­gi­nia Elwood. I kol­lek­tio­nen tol­kas Vir­gi­ni­as kre­a­ti­va och väl­for­ma­de kon­struk­tio­ner i form av döskal­lar, sjöjung­frur och cir­kustält i ett spän­nan­de mö­te med Za­dig & Vol­taires roc­ki­ga grund­ton. En skön kon­trast i vår­väd­ret!

LOU­IS VUITTON Frans­ka konst­nä­ren Ju­li­et Ca­sel­la fick i upp­gift att tol­ka sju ac­ces­so­a­rer från Lou­is Vuit­tons SS17-kol­lek­tion. Re­sul­ta­tet blev en fo­to­se­rie på sju bil­der med lek­full at­ti­tyd, spän­nan­de kom­po­si­tio­ner och ex­tra myc­ket Pa­ris – pre­cis som vi...

Lin­ne, Za­dig & Vol­tai­re, 2 086 kr.

Hatt, Za­dig & Vol­tai­re, 1 849 kr.

Byx­dress, Za­dig & Vol­tai­re, 4 267 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.